Contactformulier

  Bestuursleden

  Naam Geboortedatum -en plaats Datum in functie Bevoegdheden
  Wijnholds, Hilvert (voorzitter) 28 april 1948 Vlagtwedde 13 januari 1983 Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
  Meijer, Paul (secretaris) 5 februari 1980 Bellingwedde 10 april 2019 Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
  Arp, Lambertus (penningmeester) 8 februari 1962 Amersfoort 12 juni 2017 Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

  Het bestuur pleegt regelmatig overleg met bestuurders van de onder Financiën genoemde stichtingen in binnen- en buitenland. Met meerderen van hen maakt Hilvert Wijnholds regelmatig  reizen in Oost- en Zuid-Afrika, hetgeen overleg bevordert.

  Alle bestuursleden en medewerkers van onze stichting doen dit werk op vrijwillige basis, pro Deo.

  Doelstelling: zie Doelstelling

  In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

  • Informatie ter ondersteuning van het werk onder beheer van stichtingen in Oost- en Zuid-Afrika
  • (zie meer informatie over het functioneren van deze stichtingen onder Financiën )
  • Het ontvangen, beheren en verdelen van fondsen die door derden voor de genoemde doelstellingen worden gegeven.

   

  Financiële verantwoording:

  Sinds 2012 worden de jaarverslagen gepubliceerd op onze website. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van de activiteiten en van de financiële positie. Elk jaar wordt er een kascontrole uitgevoerd door donateurs van Stichting Aan Alle Volken. Informatie over jaarverslagen en balansen ontvangt u na het invullen van dit formulier.

   

  De werkzaamheden

  De werkzaamheden van de stichting Aan Alle Volken zijn gericht op de uitvoering van de doelstellingen:

  • Bezoeken in Oost- en Zuid-Afrika waarvan in rondzendbrieven verslag gedaan wordt (zie: Nieuwsbrieven).
  • Ondersteuning van lokale werkers, hun mobiliteit en communicatie met hen via e-mail en mobiele telefoon.
  • Organisatie van Bijbelconferenties, gezinsconferenties, jeugdkampen, cursussen over tuin- en landbouwkundige en soortgelijke projecten.
  • Verspreiding van Bijbels en evangelisatielectuur; het organiseren van alfabetiseringsprogramma’s.
  • Huren/bouwen/onderhouden van Bijbelcentra inclusief inrichting en van lokalen om Christelijke bijeenkomsten te kunnen houden.
  • Het regelen van de administratieve en financiële verplichtingen die voortvloeien uit de activiteiten die verband houden met de uitvoering van de doelstellingen.
  • Het onderhouden van regelmatig contact met het dagelijks bestuur van de onder Financiën genoemde stichtingen in Oost- en Zuid-Afrika.
  • Het bepalen van de uiteindelijke binnengekomen fondsen voor de driemaandelijkse budgetten van deze stichtingen in overleg met het dagelijks bestuur en de concrete besteding ervan.
  • Samenwerking met comités van plaatselijke broeders die de boekhouding van deze stichtingen vier keer per jaar nakijken.
  • Het onderhouden van contact met stichtingen en personen in binnen- en buitenland die fondsen overmaken aan de stichting Aan Alle Volken.