Sponsorschap leerlingen

Duizenden kinderen in Oost- en Zuid-Afrika hebben geen gelegenheid om een basisschool te bezoeken. Het gaat om wezen en kinderen uit arme gezinnen.

Via de Stichting Aan Alle Volken kunnen we DUIZENDEN kinderen helpen, vooral in Oost-Afrika.
Deze hulp wordt dusdanig geboden dat deze kinderen tegelijkertijd het evangelie regelmatig horen.

Een bijdrage van €180 (oftewel €15,00 per maand) dekt de jaarlijkse behoeften van een kind.

In Rwanda hebben de broeders in overleg en administratieve samenwerking met plaatselijke bestuurders een project opgestart. Deze bestuurders willen graag dat we 5.000 wezen in hun gebied ondersteunen, maar we hebben voorlopig kunnen beginnen met 200. Daarvoor is jaarlijks €30.000 nodig. In overleg met deze bestuurders wonen deze kinderen ook jeugdkampen bij en volgen zij bijbelcursussen.

U vindt meer informatie door te klikken op: sponsor een kind

Uw bijdrage kunt u overmaken op onderstaande rekening (speciaal voor sponsorschap):

Stichting Aan Alle Volken

Hellenbeekstraat 96
8081 HZ Elburg
Nederland

Bankrekeningnummer
5989195 ING Bank N.V.

IBAN/SEPA:

NL05 INGB 0005 9891 95

SWIFT/BIC: INGBNL2A

onder vermelding van: sponsorschap kinderen

Uw bijdrage

Zou u graag gebruik willen maken van de mogelijkheid om vele kinderen met het evangelie te bereiken in meerdere landen?

Stuurt u dan een e-mail naar: ellen.meijnen@all-nations.nl

U ontvangt dan een formulier van één van de zusters die voor dit werk verantwoordelijkheid dragen.

Uw kinderen kunnen ook helpen deze wezen en kinderen uit arme gezinnen te helpen op verschillende manieren. Een voorbeeld:
Eén van Hilvert Wijnholds’ kleindochters is begonnen met het maken van armbandjes, die zij verkoopt voor €5. Ze heeft met dit werk al meer dan €200 als bijdrage opgebracht.

Gospel outreach to sponsored children

Sponsored children, Kigali, Rwanda

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.