Stichting Aan Alle Volken

"Het woord is betrouwbaar, en ik wil dat je op deze dingen aandringt, opdat zij die God geloven, ervoor zorgen zich toe te leggen op goede werken" (Titus 3:8)

Onze laatste activiteiten en projecten

                Onze activiteiten en projecten

                Klik op Werkgebied

Vooral in de dorpen beheersen de mensen het Engels of Frans nauwelijks of niet. Voor hen worden regelmatig brochures over Bijbelse en praktische onderwerpen vertaald in hun eigen t ...
Deze conferenties bieden de betreffende broeders en zusters de gelegenheid om enkele dagen met de Bijbel bezig te zijn.
We hebben ook steeds meer de mogelijkheid om brochures en Bijbelcursussen uit te delen op scholen voor voortgezet onderwijs.
Steeds meer jongeren verlaten (te) vroeg dorpen en kleine steden om hun studie te kunnen voortzetten.

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Door fondsen die via de Stichting Aan Alle Volken beschikbaar worden gesteld, hebben een groot aantal kinderen in Oost- en Zuid-Afrika, de mogelijkheid een basisschool te bezoeken. Dit zijn vaak wezen of kinderen uit arme gezinnen.

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.

Nieuws

Bijbel Conferentie Centrum in Busia, Oost-Uganda

In februari, 2020, konden de broeders Mike Dejonge en John Redekop uit Canada Hilvert Wijnholds vergezellen naar Busia en Mukono. Over hun bezoek schreven deze broeders het volgende: ” We waren in staat om verantwoordelijke nationale broeders te ontmoeten om een open discussie te hebben overde bouw van het geplande Bijbelcentrum in Busia. De plaatselijke broeders toonden een oprecht verlangen en ...
13 maart 2020

Bijbel Conferentie Centrum (BCC) in Mputu, Noordoost Congo

In de afgelopen jaren is zeer duidelijk geworden dat er voor Bijbelconferenties in Noordoost Congo grote behoefte is aan een eigen terrein met een groot vergaderlokaal, een Bijbelcentrum en slaapzalen. We hebben de beschikking gekregen over een groot grondstuk in Mputu, Mambasa, waar na vele jaren van harde arbeid door lokale broeders een vergaderlokaal beschikbaar is.
10 juli 2018