Tuinbouwprojecten

De tuinbouwprojecten helpen de boeren en boerinnen beter en meer te produceren. Er is behoefte aan (meer) beroepsmensen uit Europa en Amerika die hen daarbij kunnen begeleiden. Door middel van renteloze leningen ontstaan rendabele kleine bedrijven die de betreffenden in staat stellen voor hun gezinnen te zorgen. Met hun regelmatige aflossingen kunnen weer anderen worden geholpen.

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.