Stichting Aan Alle Volken ontvangt giften die het mogelijk maken dat de Bijbel wordt onderwezen en het Evangelie wordt verkondigd, zowel mondeling als schriftelijk. Er worden Bijbelconferenties en jeugdkampen gehouden, waarna vaak brochures over de behandelde onderwerpen in meerdere talen worden uitgedeeld.

Verkondiging van het evangelie

De primaire doelstellingen zijn:

  • De verkondiging van het evangelie zoals verwoord in de Bijbel: “bekering tot God en geloof in de Heer Jezus Christus”
  • Onderwijs van de Bijbel over het Christelijk leven:
    – Het persoonlijk aspect door onderwerpen als o.a. bekering, vergeving, verlossing, verzoening, rechtvaardiging, etc. en
    – Het gemeenschappelijk aspect door onderwerpen als o.a. de Gemeente van God, de samenkomsten van gelovigen, hun onderlinge wereldwijde band, etc.
  • Verspreiding van Bijbelgetrouwe lectuur en alfabetisering in meerdere talen ter verwerkelijking en ondersteuning van de doelstellingen
  • Daarnaast biedt de stichting in combinatie met het Bijbelgetrouw onderwijs socio-medische hulp door middel van kleinschalige projecten en EHBO-posten.

Ook verlenen we socio-medische hulp in de landen waar we werkzaam zijn en dat in nauwe samenwerking en overleg met plaatselijke broeders, die oa. toezien op een juiste investering van microkredieten.

Varkensfokkerij – één van de projecten die mogelijk worden gemaakt door microkredieten

 

Stichting Aan Alle Volken werkt voornamelijk in gebieden in Oost- en Zuid-Afrika. In ons werkgebied zijn gelovigen uit meerdere continenten actief. Van elk land is een verslag, samengesteld uit nieuwsbrieven van de afgelopen jaren, beschikbaar.

Financiën

Stichting Aan Alle Volken maakt fondsen over aan verenigingen en stichtingen in landen waar de activiteiten van de stichting worden uitgedragen. Plaatselijke broeders in deze landen beheren deze fondsen. De doelstellingen zijn in elk land gelijk, hoewel de activiteiten bepaald worden door bijzondere behoeften in de betreffende landen. Zo wordt het geld efficiënt en eerlijk besteed.

Voor meer informatie over de financiën, zie de speciale pagina over dit onderwerp.

Sponsor een kind

Door fondsen die via de Stichting Aan Alle Volken beschikbaar worden gesteld, hebben een groot aantal kinderen in Oost- en Zuid-Afrika, de mogelijkheid een basisschool te bezoeken....

Samenwerking met andere stichtingen

Stichting Aan alle volken ontvangt giften van personen en plaatselijke geloofsgemeenschappen in binnen- en buitenland. Deze fondsen zijn aanvullend bedoeld: de lokale bevolking werkt mee naar draagkracht en mogelijkheden. Ook hebben we leen goede samenwerking met andere stichtingen (zie www.all-nations.nl/financien/ )

Ook u kunt ons helpen, door bijvoorbeeld een kind te sponsoren van €15,00 per maand. Bekijk meer informatie op: de sponsorpagina