Onze activiteiten

Door fondsen die via Stichting Aan Alle Volken worden beschikbaar gesteld, kunnen we het verstrekken van onderwijs uit de Bijbel en de verkondiging van het evangelie ondersteunen. Dit gebeurt o.a. door Bijbelconferenties, jeugdkampen, Christelijke boekhandels, schriftelijke Bijbelcursussen en lectuur in vele talen. Tijdens Bijbelconferenties kunnen broeders en zusters door deze conferenties gezamenlijk met de Bijbel bezig zijn. Dit gebeurt in een sfeer van rust en gemeenschap. Ze hoeven zich niet druk te maken om werk en maaltijden. Na afloop delen ze de informatie en ervaringen met dorpsgenoten die niet bij de conferentie waren.

Ook worden fondsen gebruikt voor het organiseren van gezinsconferenties. We zien dat het huwelijks- en gezinsleven in toenemende mate wordt ontwricht. Dit is ook het geval in Afrika. Dit kan komen door invloeden uit het Westen of door van de Bijbel afwijkende tradities. De gezinsconferenties voorzien in een grote behoefte en helpen jonge gezinnen en hun opgroeiende kinderen om vanuit de Bijbel hun problemen te benaderen.

Gezin

Door fondsen die via de Stichting Aan Alle Volken beschikbaar worden gesteld, kunnen kinderen in Oost- en Zuid-Afrika die geen gelegenheid om een basisschool te bezoeken, geholpen worden. Dit zijn vaak wezen of kinderen uit arme gezinnen. Stichting Aan Alle Volken helpt de plaatselijke bevolking kennis te maken met het evangelie door het volgen van onderwijs.

Plaatselijke hulp

Door fondsen die via de Stichting Aan Alle Volken beschikbaar worden gesteld, wordt de plaatselijke bevolking geholpen met de verbetering van de voedselverbouwing. Broeders met ervaring ondersteunen in bijvoorbeeld het aanleggen van waterpompen of bij het leveren van gereedschap.

Bijbelgetrouw

De Bijbel is in elk opzicht ons uitgangspunt om de noodzaak tot bekering tot God en geloof in de Heer Jezus te benadrukken. Gelovigen vinden troost en hoop in de Bijbel vooor hun dagelijks leven. We stelllen dan ook zoveel mogelijk boeken over de Bijbel beschikbaar in vele talen. Geestelijke liederen waarvan de inhoud overeenstemt met de Bijbel, zijn al in meerdere stammentalen beschikbaar.

Onze projecten en activiteiten

Via Stichting Aan Alle Volken worden verschillende waardevolle projecten verwerkelijkt.
Vertaling van Bijbelgetrouwe lectuur in diverse Afrikaanse talen, Sponsoring van wezen en kinderen uit gebroken gezinnen, alfabetisering, tuin- en landbouw, vis-, varkens en kippenfokkerij…
Vaak worden deze projecten gecombineerd met socio-medische hulp.

Ter ondersteuning en begeleiding van Bijbels onderwijs en de verkondiging van het evangelie, drukken we regelmatig brochures over behandelde onderwerpen in Bijbelconferenties en jeugdkampen.
Er zijn in verschillende steden Bijbelcentra geopend, zoals Mombasa in Kenia; Kigali en Kamembe in Rwanda; Kasese, Mukono en Busia in Uganda;  Randburg in Zuid-Afrika en een achttal in Noordoost Congo. Regelmatig worden door plaatselijke broeders en zusters traktaten vertaald in meerdere stammentalen: Kinyarwanda, Lhukonzo, Luganda en Swahili. In deze talen zijn ook liederenboeken voor de onderlinge samenkomsten van de vergaderingen gedrukt en voor jeugdkampen.

Honderdduizenden kinderen in Oost- en Zuid-Afrika hebben geen gelegenheid om een basisschool te bezoeken. Dit zijn vaak wezen of kinderen uit arme gezinnen. Stichting Aan Alle Volken helpt honderden kinderen met het volgen van onderwijs. Ook komen deze kinderen in aanraking met het evangelie. Kijk hier voor meer informatie. Ook helpen wij onze broeders en zusters die nooit hebben leren lezen of schrijven.

Vooral in de dorpen beheersen de mensen het Engels of Frans nauwelijks of niet. Voor hen worden regelmatig brochures over Bijbelse en praktische onderwerpen vertaald in hun eigen t ...
Deze conferenties bieden de betreffende broeders en zusters de gelegenheid om enkele dagen met de Bijbel bezig te zijn.
We hebben ook steeds meer de mogelijkheid om brochures en Bijbelcursussen uit te delen op scholen voor voortgezet onderwijs.
Steeds meer jongeren verlaten (te) vroeg dorpen en kleine steden om hun studie te kunnen voortzetten.
In Oost- en Zuid- Afrika is meer Christelijke lectuur nodig, die vooral onderwerpen behandelt die belangrijk zijn in de samenleving en cultuur daar. In sommige van de Oost- en Zuid ...
Vooral oudere vrouwen maar ook jongeren hebben nooit de gelegenheid gehad lezen en schrijven te leren.

Sponsor een kind

Door fondsen die via de Stichting Aan Alle Volken beschikbaar worden gesteld, hebben een groot aantal kinderen in Oost- en Zuid-Afrika, de mogelijkheid een basisschool te bezoeken....

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.