Microkrediet

Microkredieten zijn leningen waarmee we diegenen helpen die niet voldoende in het onderhoud van hun gezin kunnen voorzien.

Het gaat bijvoorbeeld om broeders en zusters die leven in gebieden die jarenlang geteisterd zijn door oorlogshandelingen of die in dichtbevolkte krottenwijken wonen.

De leningen worden dusdanig verstrekt dat het betreffende bedrag gedurende een voor hen acceptabele periode wordt terugbetaald.

Op deze wijze worden de verstrekte microkredieten weer gebruikt voor anderen die ook in nood zitten.

Bij Financiën (in het hoofdmenu), vindt u alle informatie over onze werkwijze. De verantwoordelijkheid voor :

  • een verstandige investering
  • een juist gebruik van een microkrediet
  • een regelmatige terugbetaling
  • ligt bij die broeders die gewend zijn administratieve verantwoordelijkheid te dragen in de betreffende landen.

Onder Beeld (in het menu hierboven) ziet u voorbeelden van bedrijfjes die met een microkrediet opgestart en/of voortgeholpen zijn.

Zie onder Uw Bijdrage hoe u deze broeders en zusters op verantwoorde wijze kunt helpen.

Uw bijdrage

Stuur een mail naar info@all-nations.nl.
U krijgt dan alle informatie over lopende en nieuwe projecten
U maakt uw gift over naar de stichting waarbij u het project van uw bijdrage / microkrediet zelf kunt bepalen
Het zou voor de betreffende broeder en/of zuster een enorme hulp betekenen

Projecten microkrediet

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.