Raak betrokken

De oproep RAAK BETROKKEN is gericht tot diegene die in zijn/haar eigen woonplaats al mogelijkheden zoekt en benut om de doelstelling van de stichting te verwerkelijken. Iemand die zich ook biddend afvraagt of de Heer hem/haar niet alleen in eigen woonplaats, maar ook elders wil gebruiken voor Hem.

De lijst van activiteiten en projecten maakt duidelijk dat er vele mogelijkheden zijn de gaven te gebruiken die de Heer jou heeft gegeven. De nadruk ligt op activiteiten waarvan broeders in het betreffend land aangeven dat ze daarbij (nog) hulp nodig
Op http://www.all-nations.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven-kun je verslagen van jeugdkampen in verschillende landen met medewerking van jonge broeders en zusters uit Nederland, Duitsland en Zwitserland.

In meerdere plaatsen wordt hulp gevraagd voor bouwwerkzaamheden en tuinbouwprojecten. In de afgelopen jaren hebben broeders in Noordoost Congo veel geleerd van metselaars en timmerlieden uit Nederland en Canada. Heb je vaardigheden met betrekking tot dergelijke en soortgelijke Activiteiten en Projecten en weet je jezelf betrokken? Neem dan contact op met

Jongenskamoen: John Redekop (jnjjjjjr@gmail.com) of Hilvert Wijnholds (HvW@all-nations.nl)

Meisjeskampen: renatemeijer@all-nations,nl of ellen meijnen@all-nations.nl

Welkom!

Luister ook eens naar een inleiding van Hilvert Wijnholds over “Raak betrokken” (Eastern Bible Conference, PA, USA):
Get Involved MissionaryMeeting-01
Get Involved MissionaryMeeting-02
Get Involved MissionaryMeeting-03
Get Involved MissionaryMeeting-04

Jeugdkampen

Meer en meer jonge mensen verlaten hun dorpen en kleine steden (te) vroeg, om hun studies voort te zetten in grotere steden. Vaak logeren zij dan bij verwanten die niet leven naar hetgeen de Schrift ons leert. Voor deze jonge mensen is het heel belangrijk om die omgeving vol verleidingen en zonde te kunnen verlaten en het evangelie en het onderwijs uit het Woord van God te horen. We zijn heel dankbaar voor de hulp van teams van jonge broeders en zusters uit Europa en Amerika, die geestelijk en praktisch werk in deze landen te verrichten, met het doel om kennis en vaardigheden over te dragen. Bijvoorbeeld, het organiseren van jeugdkampen voor jongens/jonge broeders en meisjes/jonge zusters, waarvoor zij de onderwerpen voorbereiden en bespreken en hen technische vaardigheden leren. Het contact van de plaatselijke jonge mensen met hun leeftijdgenoten draagt ook bij aan een rijkere uitwisseling van hun ervaringen op het gebied van hun wandel met de Heer.

De plaatselijke zusters waarderen de hulp van Frans- en/of Engelssprekende jongeren in kampen voor meisjes en jonge vrouwen. Dit bleek meerdere keren in Noordoost-Congo waar een team van jongeren uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland heel goede ondersteunende hulp gaf. In Uganda wordt de hulp van jonge Engelssprekende broeders en zusters erg gewaardeerd. De broeders en zusters in deze landen leren zo beter deze belangrijke jeugdkampen te (blijven) organiseren.

Bouwen en tuinen

Heeft u ervaring in de land- en/of tuinbouw en wil en kunt u die kennis overdragen aan anderen? Er is behoefte aan cursussen over tuin- en landbouwkundige en soortgelijke projecten.

Bent u een echte klusser? In meerdere plaatsen is er hulp nodig voor bouwwerkzaamheden en tuinbouwprojecten. Broeders in Noordoost-Congo hebben bijvoorbeeld in de afgelopen jaren veel geleerd van metselaars en timmerlieden uit Nederland en Noord-Amerika. Zo kunnen zij hun cruciale werk voortzetten, ook na het vertrek van de buitenlandse hulp.

Door de contacten van Stichting Aan Alle Volken met organisaties in de betreffende landen wordt op deze manier een belangrijk netwerk van kennisuitwisseling opgebouwd.