Toon: Alles Projecten Activiteiten
Duizenden kinderen in Oost- en Zuid-Afrika hebben geen gelegenheid om een basisschool te bezoeken. Het gaat om wezen en kinderen uit arme gezinnen.
Veel broeders en vooral zusters hebben nooit de gelegenheid gehad te leren lezen en schrijven. Onder hen zijn ook veel kinderen uit arme gezinnen in afgelegen gebieden, vaak geteis ...
Meer en meer jonge mensen verlaten hun dorpen en kleine steden (te) vroeg, om hun studies voort te zetten in grotere steden. Vaak logeren zij dan bij verwanten die niet leven naar ...
Microkredieten zijn leningen waarmee we diegenen helpen die niet voldoende in het onderhoud van hun gezin kunnen voorzien. Het gaat bijvoorbeeld om broeders en zusters die leven ...