Toon: Alles Projecten Activiteiten
Vooral in de dorpen beheersen de mensen het Engels of Frans nauwelijks of niet. Voor hen worden regelmatig brochures over Bijbelse en praktische onderwerpen vertaald in hun eigen t ...
Deze conferenties bieden de betreffende broeders en zusters de gelegenheid om enkele dagen met de Bijbel bezig te zijn.
We hebben ook steeds meer de mogelijkheid om brochures en Bijbelcursussen uit te delen op scholen voor voortgezet onderwijs.
Steeds meer jongeren verlaten (te) vroeg dorpen en kleine steden om hun studie te kunnen voortzetten.
In Oost- en Zuid- Afrika is meer Christelijke lectuur nodig, die vooral onderwerpen behandelt die belangrijk zijn in de samenleving en cultuur daar. In sommige van de Oost- en Zuid ...
Vooral oudere vrouwen maar ook jongeren hebben nooit de gelegenheid gehad lezen en schrijven te leren.