Bijbel Conferentie Centrum in Busia, Oost-Uganda

In februari, 2020, konden de broeders Mike Dejonge en John Redekop uit Canada Hilvert Wijnholds vergezellen naar Busia en Mukono. Over hun bezoek schreven deze broeders het volgende: ” We waren in staat om verantwoordelijke nationale broeders te ontmoeten om een open discussie te hebben overde bouw van het geplande Bijbelcentrum in Busia. De plaatselijke broeders toonden een oprecht verlangen en oefening voor dit werk, en we kunnen met degenen die in de tijd van Nehemia gebouwd hebben zeggen: ” het hart van het volk was erop gericht om te werken”. We waren in staat om samen met de broeders te benadrukken hoe belangrijk het is om trouwe rentmeesters te zijn met wat deHeer ons heeft toevertrouwd om Hem daarin te verheerlijken. Veel tijd werd besteed, gedurende vele besprekingen, aan het herzien van constructiedetails die zowel de structurele integriteit van het gebouw zouden waarborgen, en tegelijkertijd de kosten zouden verlagen voor de bouw. De eerste fase van de bouw bestaat uit alle funderingswerkzaamheden en betonnen vloeren. Een budget voor deze fase is opgesteld en meerdere malen herzien en bewerkt om de kosten te minimaliseren en toch het vereiste resultaat te bereiken. Broeders zijn actief op zoek naar de levering van bouwmaterialen die dit doel zullen helpen bereiken. We zijn ook dankbaar dat veel van het werk door broeders kan worden verricht. Dit moedigt broeders niet alleen aan in hun praktische wandel en getuigenis voor een gemeenschappelijk doel, maar helpt hen ook hun gezin thuis te ondersteunen. We zijn de Heer dankbaar voor het verstrekken van de nodige fondsen voor deze eerste fase van de bouw. De broeders zijn bereid om onmiddellijk aan het werk te gaan zodra het definitieve budget voor deze eerste fase is goedgekeurd. Dit is slechts de eerste fase. Het werk is groot. Maar de Heer doet ook een geweldig werk in dit land. Er is een geestelijke honger en oprecht zoeken naar het Woord, dat een kenmerk is van de “eerste liefde” (Op. 2:4). We hebben dit tijdens ons bezoek een aantal keren ervaren. Op 1 april 2020 zal met de fundering en de vloer van de zaal worden begonnen.

13 maart 2020