Bijbel Conferentie Centrum (BCC) in Mputu, Noordoost Congo

Wij zijn de Heer dankbaar voor de bouwkundige en geestelijke hulpvan de broeders Larry Stassel (USA), John Redekop en zijn zoon Jason,en Mike de Jonge uit Canada. Vanaf het begin waren zij betrokken
bij de planning en de uitvoering van de bouwactiviteiten. Zonder huntechnische supervisie en hulp zouden de broeders en zusters niet over de huidige gebouwen beschikken.

Broeder Larry Stassel is betrokken geweest bij het werk van de Heer in Noordoost-Congo sinds 1984 en hij heft veel Bijbelconferenties daar bijgewoond. De broeders John, Jason,en Mike hebben de laatste
jaren verschillende bezoeken gemaakt om de gebouwen van een dak te voorzien, samen met de hulp van plaatselijke broeders. Vandeze samenwerking hebben de plaatselijke broeders veel geleerd.
Verschillende keren vonden er Bijbelconferenties plaats, v..r dat de bouwactiviteiten begonnen. De broeders John Redekop en Tim Hadleyschreven in een verslag over de conferentie in het BCC in Mputu (februari 2017):

“Met drie slaapruimtes nu bijna geheel gereed, waren er veel kamers beschikbaar om de gelovigen naar behoren en ordelijk te huisvesten voor de duur van de conferentie. Met zoveel gelovigen die van verre gekomen waren naar ..n centrale locatie, kunnen zij gemeenschap genieten in het Woord, samen rond de Heer, hetgeen anders niet mogelijk zou zijn.”

Hulp van een team van jonge broeders uit Europa:
Vele jaren hebben broeders van de vergadering in Mombasa en van andere vergaderingen heel hard in het oerwoud gewerkt met bijlen en kapmessen om ons grondstuk bouwrijp te maken. Zij hebben zelf
honderdduizenden bakstenen gevormd, gedroogd en gebakken. E.nvan de belangrijke doelstellingen bij dit project van hulp door jonge broeders uit EU was om de plaatselijke broeders technische vaardigheden bij te brengen die zij nog niet bezaten of die zij nog niet voldoendemachtig waren. Het samen bezig zijn gaf ook veel gelegenheden voor persoonlijke gesprekken die een zegen waren voor allen. De plaatselijke broeders hebben mij (Hilvert) herhaaldelijk herinnerd aan de geestelijke zegen die samenging met het bezoek van het bouwteam. Een grote vergaderzaal, drie slaapzalen en nog meer constructies zijn gebouwd, na vele jaren van hard werken door de plaatselijke broeders en zusters met de hulp van broeders uit het buitenland.

1. Het wegrollen van zware boomstronken

2. Ook zusters, gewend aan zwaar werk op akkers en in keukens, wilden nadrukkelijk meehelpen.

10 juli 2018