Het huidig zendingswerk werd begonnen door Ernie en Marilyn Barnes in 1990. De Heer zegende hun werk, vele personen kwamen tot bekering, vooral jongeren, en in de stad Mombasa en de plaatsen Njega (boven Nairobi) en Siaya (Noordwest Kenia) ontstonden vergaderingen. Ernie voelde de noodzaak tot regelmatig en gericht Bijbels onderwijs en vroeg Hilvert Wijnholds meerdere keren om hen te komen helpen. Eind jaren negentig was een eerste bezoek mogelijk en raakte Hilvert van toen af meer en meer bij het werk in Kenia betrokken.

Bijzondere behoeften:

  • Systematisch Bijbels onderwijs
  • Bouw van een Christelijke boekhandel en vergaderlokaal in Mombasa
  • Hulp aan jonge broeders in kinder- en jeugdwerk, jeugdkampen
  • Ondersteuning lokale werkers
  • Regelmatige bezoeken in Noordwest-Kenia door broeders uit Oost-Uganda en uit Europa en Amerika.