Broeders en zusters uit Congo zijn in de jaren negentig naar Randburg (bij Johannesburg) vertrokken om daar een bestaan op te bouwen. Sinds 2008 komen ze samen in een gehuurde ruimte, waarin een Christelijke boekhandel en vergaderlokaal zijn. Naast de samenkomsten op zondag vinden ook in de week bijeenkomsten plaats voor Bijbelstudie.

Twee jaar geleden kon er een groot huis worden gekocht in Blairgowrie (Randburg). Enkele binnenmuren moesten worden afgebroken waardoor een ruim vergaderlokaal en ruimtes voor zondagschool en jeugdwerk beschikbaar kwam. De dubbele garage werd omgebouwd en uitgebreid tot een Christelijke boekhandel.

Broeder Tony Egglestone, wiens familie al enkele generaties in Zuid-Afrika woont, is sinds kort gepensioneerd en zet zich nu volledig in voor het werk van de Heer in zijn land.

Bijzondere behoeften:

  • ondersteuning van plaatselijke werkers die Engels beheersen
  • meer lectuur in de tien officiële talen van Zuid-Afrika met name door Bijbelgetrouwe gelovigen uit Afrika zelf geschreven
  • reisfondsen voor lokale werkers

Meer beschikbare tijd voor:

  • Zondagschool en jeugdwerk in de ruimtes die daarvoor beschikbaar zijn in het vergaderlokaal.
  • Groepsgewijze verspreiding van traktaten door jongelui die door oudere broeders worden begeleid, met name op busstations waar veel reizigers zijn die zich naar streken ver van Randburg/ Johannesburg begeven.
  • Bezoeken van scholen in Randburg en wijde omgeving om traktaten en brochures voor kinderen en studenten te verspreiden.
  • Vertaling van traktaten en brochures in de Zulu-taal en tevens in de andere talen van Zuid-Afrika to.a. in Xhosa, Sotho, Tswana en Venda.
  • Samenkomsten en persoonlijke ontmoetingen van de broeders met daklozen.
  • Maandelijkse Bijbelstudies in weekenden door broeder Tony Egglestone