Een broeder uit de grensplaats Busia (Oost Uganda/Kenya), Wepukhulu James, had in 2011 lectuur van GBV ontvangen in en kwam enkele jaren geleden in contact met broeder Deo. Broeder Wepukhulu James had vastgesteld dat het onderwijs in de ontvangen brochures overeenstemde met de Schrift. Hij was dan ook erg dankbaar te horen dat er elders in Uganda broeders en zusters woonden die dit onderwijs in praktijk brachten, met name het samenkomen tot de naam van de Heer. Via hem zijn er contacten ontstaan met een groot aantal groepen van gelovigen in Oost-Uganda en Tanzania.

Een tiental broeders uit Tanzania die ook de Bijbelconferentie in Busia bijwoonden, vroegen opnieuw of we een Bijbelconferentie kunnen houden in hun woongebied in Tanzania, waar zij contact hebben met een vijftigtal groepen. met name in de plaats Kigoma en omstreken. Broeders uit Kigoma woonden ook Bijbelconferenties in Kigali, Rwanda, bij.