In 2000 werden tijdens een bezoek van Hilvert Wijnholds in Uganda, ook broeders en zusters in dit land bezocht die al langere tijd correspondeerden met broeders uit Franssprekend Zwitserland. Meerdere bezoeken volgden en in de afgelopen jaren vonden regelmatig Bijbelconferenties en jeugdkampen plaats. Zowel in de hoofdstad Kigali als in Cyangugu (Kamembe) zijn een Christelijke boekhandel en vergaderlokaal. In vier andere plaatsen wordt ook tot de Naam van de Heer Jezus samengekomen. In de steden Kamembe en Kigali (de hoofdstad) konden een Christelijke boekhandel en vergaderlokaal worden gebouwd.

Bijzondere behoeften:

  • systematisch Bijbels onderwijs
  • vertaalwerk
  • alfabetisering
  • ondersteuning lokale werkers
  • hulp bij kampen voor jongens/jonge broeders en meisjes/jonge zusters
  • Engelssprekende zusters uit Europa/Amerika die zich geroepen voelen door de Heer onder meisjes en zusters te werken. Ze zouden tevens cursussen in het Engels kunnen geven in Kigali en/of Kamembe, waardoor goede contacten worden opgebouwd. Er is goede huisvesting en veiligheid !