Bijbelcentra

In Oost- en Zuid-Afrika hebben we in de afgelopen jaren een Christelijke boekhandel kunnen openen in meerdere steden. Er zijn in deze steden wel boekhandels die een overvloed aan lectuur over Bijbelse onderwerpen aanbieden. Maar de inhoud van deze boeken wijkt af Gods Woord of bevat zelfs ernstige leerstellige dwalingen. Het is dan ook belangrijk dat wij zo veel mogelijk Bijbelgetrouwe lectuur beschikbaar stellen.

Niet alleen in het Engels, Frans, maar ook in het Swahili, Lhukonzo, Luganda en vele andere talen voor hen die Engels en Frans niet of onvoldoende beheersen.

Er zijn elf officiële talen in Zuid-Afrika, o.a. Zulu, Xhosa, Engels, Afrikaans. In al deze talen is zijn Bijbelgetrouwe traktaten en brochures beschikbaar.

In meerdere landen in Oost-Afrika bestaat grote behoefte aan verantwoorde lectuur in het Swahili (Kenya en Noordoost Congo), Lhukonzo en Luganda (Uganda), en Kyniarwanda (Rwanda).

Zie Vertaalwerk

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.