Alfabetisering

Vooral oudere vrouwen, maar evengoed ook jongere, hebben nooit de gelegenheid gehad om te leren lezen en schrijven, vooral in Rwanda en in Noordoost-Congo. Lees- en schrijfonderwijs is belangrijk omdat het deze groep mogelijk te maakt de Bijbel te lezen, en ook handleidingen over tuin- en landbouw. Zij leren ook rekenen om beter in de maatschappijte functioneren en zo voor hun gezinnen te kunnen zorgen. Dit werk in de dorpen vereist dat er veel gereisd wordt op slechte wegen. Wij zijn dankbaar voor de twee broeders Mangwasi en Malisawa die elke dag in omliggende dorpen lees- en schrijfonderwijs verzorgen. Elke les begint met de verkondiging van het evangelie en in meerdere dorpen hebben velevolwassenen en kinderen leren schrijven, lezen en rekenen. Broeder Mangwasi geeft ook elke morgen van zes tot half acht lees- en schrijfonderricht in het Pygmee.ndorp Kazaroho, één van hun zes verschillende nederzettingen tegenover het BCC in Mputu. De jonge leerlingen letten goed op, volgen het onderwijs met plezier en maken goede vorderingen.

Alfabetisering in het dorp Kazaroho

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.