Verschaffing leer- en lesmateriaal

We hebben ook steeds meer de mogelijkheid om brochures en Bijbelcursussen uit te delen op scholen voor voortgezet onderwijs. Het overgrote deel van dit materiaal is geschreven door gelovigen in Afrika, die goed op de hoogte zijn van de problematiek van veel jongeren in hun landen.

 

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.