Vertaalwerk

In veel dorpen spreken en verstaande inwoners nauwelijks Engels en Frans. Broeders vertalen regelmatig boekjes voor hen over Bijbelse en praktische onderwerpen, in hun eigen talen.
De Franse en Engelse liedbundel zijn vertaald in vijf Afrikaansetalen en daarna gedrukt om te gebruiken in de samenkomsten in de respectievelijke landen. Wij zijn ook dankbaar voor uw ondersteuning van broeder MukamaGerard, uit Rwanda, waardoor hij in staat was een paar keer naar Oeganda te reizen om daar te helpen met de vertaling van geestelijke liederen uit het Engels in het Lhukonzo en het Luganda. Een liedboek met alle ruim 200 vertaalde en herziene liederen is vorig jaar in beide talen gedrukt. Broeders van Oeganda hebben onlangs Bijbelcursussen en een paarboeken vertaald in deze twee talen, inclusief “De Brief aan de Romeinen” en “De eerste Brief aan de Korinthiers” van broeder Tim Hadley herzien door broeder Mukama Gerard. Laatstgenoemde vertaalde de boeken “Een moeder naar het hart van God”, “Een jonge vrouw naar het hart van God” en “Een jonge man naar het hart van God” in het Kinyarwanda. Broeder Kitsa Thomas (uit Goma, in Noordoost Congo) vertaalde deze boeken in het Swahili.

De twee broeders uit Mayuano, Malisawa Jean Pierre en Mangwasi Paul, die onderwijs geven in lezen, schrijven en rekenen aan broeders en zusters en belangstellenden in meerdere dorpen, hebben 100 liederen vertaald in het Swahili uit het Franse kinder-/jeugdliedboek “Kom tot Mij”. Ook vertaalden zij F.B. Hole’s commentaren op Johannes en de Handelingen en zetten dit vertaalwerk van NT-boeken met ijver voort. Broeder Kitsa Thomas uit Goma (Noordoost Congo) corrigeert deze commentaren en ookde liederen voor kinderen. Hij heeft veel bijgedragen aan de vertalingvan geestelijke liederen in het Swahili en gaat door met vertalingen in deze taal.
Broeder Gerard heeft ook de vertaling van het boekje “Vijf dorpen” van G. Andr. voltooid in het Kinyarwanda. Alle broeders en zusters die konden lezen hebben hun eigen persoonlijke exemplaar van dit boek ontvangen na een conferentieover dit onderwerp.

Broeder Gerard heeft ook een vertaling gemaakt van een commentaar op het boek Ruth en een lijst van 61 Bijbelse uitdrukkingen die hij had gekopieerd van de website Bibliquest.org. Deze woordenlijst is heel belangrijk, omdat de vertaling van de Bijbel in het Kinyarwanda verscheidene uitdrukkingen afzwakt of niet erg goed weergeeft. Broeder Gerard heeft ook het boek “Bouwstenen van het Christendom” van Tim Hadley vertaald in het Kinyarwanda. Men heeft   100 exemplaren gedrukt, met het digitale kopieerapparaat in het Bijbelcentrum van Kigali. De brochures die in het Frans zijn uitgegeven door onze zusters Birgit en Marion in Kameroen zijn met veel belangstelling gelezen in Rwanda
en Congo.

Deze brochures bevatten goed materiaal om in jeugdkampen te gebruiken voor jongens en meisjes en ook op Bijbelconferenties voor getrouwde stellen en voor gezinnen.

 

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.