Bijbelconferenties

Deze conferenties bieden de broeders en zusters gelegenheid om met het Woord van God bezig te zijn. Zij doen dat in een atmosfeer van rust en gemeenschap, zonder dat zij zich zorgen hoevente maken over maaltijden of het werk opde velden en in de plantages.
De jaarlijkse conferenties zijn blijde gelegenheden die goed bezochtworden en waar allen geestelijk gesterkt worden door het Woord en waar men zich ook verheugt in de gemeenschap die men met elkaarervaart. Tijdens deze drie- of vierdaagse Bijbelconferenties wordt het Woord van God, door nauwgezette bestudering, werkelijk “gevonden” (“Zodra Uw woordengevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart”(Jer. 15:16a).) Dat leidt tot vreugde en bemoediging van de broeders en zusters die die conferentiesbijwonen.
Het treft onsj telkens weer dat gelovigen van verschillende landen en culturen samen doorhet Woord van God worden geraakt en opgebouwd. De Bijbelstudies bestaan gewoonlijk niet zo zeer uit toespraken van broeders die hetWoord bedienen, maar meestal is er een dialoog waarbij dan de luisterende broeders aangemoedigd worden om aan de bespreking deel te nemen, door vragen te beantwoorden over bepaalde verzen. Somsis het nodig om een aanvullende uitleg te geven, omdat de vertaling
niet voldoende overeenkomt met de oorspronkelijke tekst. Wanneer zij eenmaal weer terug zijn in hun dorpen en steden, delen zij wat zijgeleerd hebben met hen die niet konden komen. We organiseren ook systematische Bijbelstudies voor broeders. Velen van hen zijn dan in staat om anderen te helpen Gods Woord beter te begrijpen.

Gezinsconferenties

Het huwelijk en het gezinsleven wordt tegenwoordig in toenemende mate ernstig verstoord, ook in Afrika. Dat wordt veroorzaakt zowel door gewoontes die afwijken van het Woord van God als door invloeden vanuit de westerse samenleving. Vandaar dat deze conferenties voorzien in een grote behoefte, in het bijzonder voor jonge gezinnen en hun kinderen.

Klik op de foto’s hieronder

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.