Bijbelcentrum in Randburg, Zuid-Afrika

Het Bijbelcentrum in Randburg werd geopend in 2008, nadat broeders en zusters uit Congo naar Randburg kwamen om er te werken. Ze kwamen eerst samen in een gehuurde gebouw waarin ook een Christelijke boekwinkel.

In 2012 kwamen er twee broeders bij, die oorspronkelijk uit Mozambique komen. Zij zijn al meer dan twintig jaar werkzaam in de goudmijnen in de Welkom regio. Eén van hen, broeder Ismaël, is nu teruggekeerd naar zijn land waar hij de Heer full time dient. Hij komt nog enkeke keren per jaar naar Randburg waar hij en enorme hulp is in het geestelijk èn administratief werk.
Dit jaar werd er nog een broeder toegevoegd aan het plaatselijk getuigenis, vergaderd tot de Naam van de Heer. Hij komt van de plaatselijke bevolking uit de buitenwijken van Johannesburg. Dit zou een deur kunnen openen naar meer contacten met de Zuid-Afrikaanse bevolking.
De voertaal in de samenkomsten is intusse gewijzigd van Frans naar Engels. Dit omdat Frans niet behoort tot de elf officiële talen in Zuid-Afrika. Sommige broeders spreken al goed Engels. Onder hen is broeder Marcel, die in het Bijbelcentrum werkt.

Het evangelisatiewerk wordt belemmerd door een gebrek aan plaatselijke broeders die Engels, Zulu of Afrikaans spreken.

Speciale behoeften

  • Plaatselijke broeders die vloeiend Engels, Zulu en Afrikaans spreken
  • Integratie van de broeders en zusters uit Congo in de Zuid-Afrikaanse maatschappij, om meer contacten op te bouwen voor het evangelisatiewerk, maar ook om de waarheid omtrent de gemeente uit te dragen.

 

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.