Bijbelcentrum Mombasa Kenia

In Mombasa (Kenia) was een enorme behoefte aan een Bijbelcentrum, waar tevens samenkomsten kunnen worden gehouden.

De broeders en zusters kwamen samen in een voormalig kippenhok op het terrein van een kerk. Er waren mogelijkheden om in Mombasa een lokaal te huren of te kopen, maar daarvoor ontbraken daarvoor de fondsen. We zijn dankbaar dat we vanaf 2013 een ruimte hebben kunnen huren in het centrum van Mombasa, die gebruikt wordt als Bijbelcentrum en als vergaderlokaal.

Het Bijbelcentrum Mombasa Kenia dient als officieel adres voor de stichting Christian Literature and Help Services (CLAHS-Ke). Via deze stichting worden contacten onderhouden met de instanties die toestemming geven voor onze activiteiten in het hele land.

Broeder Owino Richard zet trouw het werk in het Bijbelcentrum in Mombasa voort. We zijn dankbaar dat hij dit werk sinds enkele maanden in het Bijbelcentrum kan doen. Hij heeft regelmatig contact met belangstellenden: er zijn er die een Bijbelstudieboek komen lezen, en anderen komen voor een gesprek. Er is veel belangstelling voor het model van de tabernakel en de brochure “Huis van Goud”. Richard heft geleerd met dit model te werken en ook Bijbelstudies gegeven over de tabernakel.

 

Uw bijdrage

Zonder dit Bijbelcentrum kunnen de samenkomsten, besprekingen en andere activiteiten niet plaatsvinden in Mombasa.

Er is een maandelijks bedrag van € 1.500 nodig voor de huur van dit Bijbelcentrum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@all-nations.nl.

 

Bible centre in Mombasa, Kenya

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.