Christian bookstores

Christelijke boekhandels in sommige landen in Oost- en Zuid-Afrika

Er zijn veertien bijbelcentra: zes in Noordoost-Congo, twee in Oeganda, twee in Rwanda, één in Kenia en één in Zuid-Afrika. Er zijn kamers in elk bijbelcentrum voor lokale vergaderingen, voor regelmatige ontmoetingen met deelnemers aan de Bijbelcursussen en voor persoonlijke gesprekken. De verantwoordelijke broeders – vooral twee – hebben veel werk te doen.

Negen bijbelcentra in Noordoost-Congo

Broeder Kiitsa Thomas uit Goma hield een week lang sessies in het Bijbelcentrum op Mputu voor degenen die deze centra hielden. De sessies behandelden de beste manier om gebruik te maken van de Centra, zowel binnen als buiten, bijvoorbeeld verspreiding van literatuur (traktaten, brochures) op straat, marktplaatsen etc.

De arbeiders in de negen Bijbelcentra volgden de introducties met grote aandacht. Na elke introductie was er de mogelijkheid voor het uitwisselen van ervaringen. De aanwezigen begrepen dat het belangrijk is om vaste openings- en sluitingsuren te hebben. Tijdens de sluitingstijd kunnen bezoeken worden afgelegd, traktaatjes kunnen worden verspreid op markten en in winkelcentra en de locatie van het Bijbelcentrum kan worden bekendgemaakt.
Degenen die op deze negen plaatsen werken toonden veel interesse in de presentaties. Ze hadden gesprekken over hun ervaringen en een gedachtewisseling na de introductie van elk onderwerp. Broeder Thomas heeft in een boekje de reeks sessies samen met de discussies na elke inleiding samengevat en dit boekje wordt zeer op prijs gesteld.

 

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.