Bijbel Conferentie Centrum (BCC) in Mputu, Noordoost Congo

In de afgelopen jaren is zeer duidelijk geworden dat er voor Bijbelconferenties in Noordoost Congo grote behoefte is aan een eigen terrein met een groot vergaderlokaal, een Bijbelcentrum en slaapzalen. We hebben de beschikking gekregen over een groot grondstuk in Mputu, Mambasa, waar na vele jaren van harde arbeid door lokale broeders een vergaderlokaal, waarin ook een Christelijke boekhandel en een kleine kliniek, drie slaapzalen, een opslagruimte en huizen voor verantwoordelijke broeders.

Een van de broeders die op het BCC wonen, is verantwoordelijk voor o.a. het onderhoud van het terrein. Hij is bezig om het achterste gedeelte te laten bewerken. Daardoor zijn plaatselijke broeders in staat tuinen aan te leggen om meer voedsel voor hun gezinnen te verkrijgen.Hij heeft het plan om het hele terrein, inclusief de tuinen, met een stevig hek, ter bescherming, te omheinen. Daarna wil hij een grote tuin aanleggen en fruitbomen planten en groenten verbouwen, onder andere voor de voedselvoorziening tijdens de vele Bijbel- en gezinsconferenties, seminars, en jeugdkampen op ons Bible Conference Center (BCC) in Mputu.

De plaatselijke broeders en zusters hebben zwaar werk verricht op het bouwterrein. Ze hebben vele bomen omgehakt in het oerwoud, alle boomstronken met de hand verwijderd en bouwmaterialen zowel op de rug als het hoofd getransporteerd over lange afstanden. Ze hebben ook tienduizenden stenen zelf gemaakt en gebakken in zelfgebouwde ovens en de muren gebouwd .

Zie videoclips hieronder:

1. Het wegrollen van zware boomstronken

2. Ook zusters, gewend aan zwaar werk op akkers en in keukens, wilden nadrukkelijk meehelpen.

Bovengenoemde conferenties kunnen het beste verwerkelijkt worden op een omheind terrein met slaapzalen waar goed toezicht kan worden uitgeoefend, met name tijdens jeugdkampen. We weten uit ervaring dat er grote moeilijkheden en wanorde ontstaan als een dergelijke bouwstructuur en toezicht ontbreken. Het gaat om eenmalige investeringen die het mogelijk maken regelmatig geestelijke en sociale activiteiten te verwerkelijken. We zijn dankbaar voor de hulp van een bouwteam uit Nederland dat in 2011, 2012, 2013 en 2014 in Mputu heeft meegeholpen.

Uw bijdrage

Uw bijdragen aan deze projecten zijn zeer welkom:

– fondsen voor de watertoren en andere bouwwerkzaamheden
– teams voor een aantal weken.

Onderhoudskosten van de auto’s en de tractor.
Op advies van technische broeders: vervanging van de auto’s en brommers
De Toyota Hilux bewijst ons onnoemelijk veel dienst bij het bezoeken van de vergaderingen en groepen en bij de verwerkelijking van alle projecten, maar is nu aan vervanging toe. De onderhoudskosten worden te hoog.

Bouwactiviteiten in Mputu (Bible Conference Center)

 

Bouwwerkzaamheden van 2007-2017 met als resultaat het Bible Conference Center (BCC) in Mputu

Stichting Aan Alle Volken

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijbel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties ...

Er kon al veel hulp via u/jullie verleend worden, maar er is nog veel nodig voor vele andere kinderen

In toenemende mate wordt het huwelijks- en gezinsleven ontwricht, ook in Afrika. Zowel door van de Bijel afwijkende tradities als door invloeden uit het Westen. Deze conferenties voorzien dan ook in een grote behoefte.